ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/01/2017
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 19693
Page Views 33302
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน     “มุ่งหาความรู้  เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลอบายมุข”

คติพจน์                   โสวจัสสตา  :  ความเป็นผู้ว่าง่าย  สอนง่าย

วิสัยทัศน์ (Vision)        “โรงเรียนดีศรีตำบล  ชุมชนร่วมใจพัฒนาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”